Kom til fanfiktionworkshop! Fankulturalistas* har sat en eftermiddag af til et skrive-, læse-, snakke-arrangement på Litteraturcenteret på Godsbanen i Århus, fordi vi gerne vil dele vores fascination og interesse med andre. Jeg har flere gange på denne blog skrevet om hvor inspirerende og frisættende jeg synes fanfiktion (og andre transformative formater og genrer) er.
Hvis man er typen der KUN kan skrive midt om natten tror jeg også man kan få glæde af at komme og få vist nogle nye måder at skrive på og opleve nogle nye fælleskaber omkring skrivning.

FANFIKTIONWORKSHOP
på Litteraturcenteret


på Godsbanen i Aarhus
19. april 2015 kl 13-17 i vogn 1

Fanfiktion
er tekster af alle slags, der skriver videre på kendte værker. Det er
et inspirerende rum for skrivning hvor
alle temaer og stilarter er tilladt. Workshoppen præsenterer og
afprøver forskellige måder at skrive på og viser hvordan man kan uploade
tekster i fanfiktion-samlinger. Oplev hvordan fanfiktion påskønnes med
”Kudos” og venlige kommentarer og se hvordan man
finder rundt i fanfiktionssamlingernes tagging-systemer.
Alle fra 15 år er velkomne. Gratis adgang.
Arrangør: Fankulturistas

*Fankulturalistas er fire mennesker som interesserer sig for fankultur – at forske i fankultur – at bidrage til fankultur – at være fælles om fankultur.

Anne Petersen, cand.mag., underviser på VIA i Randers, forfatter til
bogen Fankultur og fanfiktion. Fokus på fanfiktion som udviklings- og
læringsredskab.

Thessa Jensen, lektor i interaktive digitale
medier, InDiMedia, Aalborg Universitet. Forsker i sociale medier og
fanfiktion med særlig henblik på de etiske problemstillinger, som møder
brugerne på Internettet.

Lone Kannegaard Johannessen, Cand.pæd.
i pædagogisk antropologi. Speciale om identitetforståelse blandt danske
fanfiktion forfattere. Interesse: Fællesskaber omkring fankultur.
Supernatural-fan.

PR-kontaktperson: Majbrit Høyrup, genrenovelleforfatter og fanfiktionsforfatter.